« En forvandlende erfaring | Main | En slags død »

06/28/2010

Comments

I

Jeg er litt skeptisk til denne måten å presentere læren på, for den avhenger så sterkt av en spissfindig teknisk definisjon av håp-løshet. Den skal på den ene siden få deg til å gi opp håpet om å finne løsninger som skal fri deg fra smerten osv, men på den andre siden sier den --og må si-- i det stille rommet mellom ordene og avsnittene, at du må ha håp om å nå denne tilstanden av håp-løshet.

Et lite feilskjær på knivseggen av definisjonen, så havner du i nihilismen.

Vel, det er i alle fall slik det ser ut for meg. Jeg skal dog innrømme at jeg kan ha misforstått dete hele så totalt og så grundig. Og så leste jeg heller ikke boka til PC helt til slutt, heller.

Årstein Justnes

Jeg har også veldig ambivalente følelser for denne boken. Den er på en måte lavmælt og ekstrem på samme tid. Men oppi alt tenker jeg igjen og igjen mens jeg leser at dette er noe av det beste jeg har lest.

I sitatet overfor er det et fikst underliggende poeng at håpet drar oss bort fra nuet - men jeg deler til fulle din skepsis mot å bruke et begrep som håpløshet som noe positivt.

Årstein

Ole Helliesen

Personlig ser jeg begrepet ”håpløshet” i lys av begrepet”groundlessness” (som hun ofte referere til). Å være uten håp, er i denne betydning å være tilstedeværende i en uønsked tilstanden uten å måtte gi den navn, mening, årsak osv. Den er, slik jeg ser det, derfor kun en praktisk rettesnor for hvordan man skal møte egne instiktive reaksjoner i møte med det uønskede..

The comments to this entry are closed.