« Basics | Main | The Miracle of Mindfulness »

10/27/2010

Comments

Mariann Gundersen

Interessant og aktuelt tema! Kanskje du deler egne og andres perspektiv her på bloggen etterhvert?

Personlig mener jeg mindfulness, slik blant andre Kabat-Zinn definerer det, "ikke har noe med religion å gjøre", og dét budskapet klinger jo godt i manges ører. Skal man derimot virkelig integrere mindfulness i sitt liv, og "walk the talk", kreves en form for åpenhet og ydmykhet som aldri kan oppnås med en intellektuell holdning alene. Hva man kaller dimensjonen - buddhisme, Gud, nærvær - er mindre viktig. Men "sminker" man bort denne dimensjonen, står man kun igjen med noen fattige teknikker. Det vil være trist om mindfulness' innpass og potensiale i arbeidsliv, helseforetak m.m. skal koke ned til dét. Da vinner frykten, og man er like langt...igjen...

The comments to this entry are closed.