« The actions that accompany the four ennobling truths | Main | De-conditioning »

07/26/2011

Comments

Ole Helliesen

Hmm.. Jeg uttalte nylig, ovenfor en buddhistisk nonne, at jeg personlig ikke anså en del av de ”trosbetingende” spørsmålene (les reinkarnasjon) som særlig relevante, da jeg antok at relevansen av disse først ville bli gyldiggjort gjennom meditativ praksis. Hun var imidlertid helt uenig, og hevdet at trosaspektet er helt sentralt for enhver buddhistisk praksis. For midt vedkommende, så fremstår allikevel reinkarnasjon som et fullstendig fjernt spørsmål å ta stilling til, utgangpunktet tatt i betraktning (på hvilket grunnlag skulle jeg kunne uttale meg?). Min antagelse er nok at dette spørsmålet aldri vil bli besvart for midt vedkommende, som da for heller tvilen bli min følgesvenn;)

Årstein Justnes

Har du lest, Batchelor, Ole? Boken hans må være noe av det beste jeg har lest ever. Han fremstiller de fire edle sannhetene på en utrolig instruktiv måte, og jeg kan aldri huske at jeg noen gang har lest en religionskritikk som har rammet meg så fundamentalt - og konstruktivt - før.

Årstein

Ole Helliesen

Ikke lest han, men tipset er herved notert;) Han skal gis tid og oppmerksomhet..

Ole

Ole Helliesen

Alan Wallace om Stephen Batchelor og Sam Harris:

http://www.mandalamagazine.org/archives/mandala-issues-for-2010/october/distorted-visions-of-buddhism-agnostic-and-atheist/

Årstein Justnes

Takk for denne, Ole!
Årstein

The comments to this entry are closed.